हिन्दुस्तान जिंक को “सीआईआई एन्वायरमेन्टल बेस्ट प्रैक्टिसेज अवार्ड”